Hypotéky

hypoteka

Hypoteční úvěr je úvěr, jehož splacení je zajištěno zástavním právem k nemovitosti (i rozestavěné).

Zastavená nemovitost se musí nacházet buď na území ČR, nebo členského státu Evropské unie anebo jiného státu v rámci Evropského hospodářského prostoru.  Hypoteční banky nabízejí v zásadě dva typy úvěrů: hypotéky, které jsou účelově vázané na pořízení nemovitosti, a tzv. americké hypotéky na cokoli. Platí, že ty první, tj. klasické hypotéky, mají lepší parametry než ty neúčelové.

Současné  znění zákona umožnilo rovněž možnost poskytování hypotečních úvěrů také na zajištění potřeb bydlení – na koupi družstevního bytu, složení členského podílu do bytového družstva,  rekonstrukci bytu v majetku obce nebo družstva s cílem získání užívacího práva k bytu apod. Stále však platí, že ve všech případech musíte ručit nemovitostí.

Domluvte se s našimi poradci na nejvýhodnějším řešení pro vás.