Pojištění občanského majetku

0

Pojištění majetku poskytuje finanční kompenzaci v případě škody v důsledku živelní události, krádeže, loupeže nebo vandalismu. Jeho základním cílem je ochrana majetku proti následkům nepředvídatelných událostí. Nejčastěji se jedná o pojištění domácnosti a pojištění nemovitosti jako je byt, rodinný dům, chata, chalupa a další budovy. Mezi majetkové pojištění řadíme také havarijní pojištění vozidla.

Dobře uzavřené pojištění majetku sice nezabrání tomu, aby pojištěného nepostihlo nic zlého, ale pomůže zmírnit finanční následky. I přesto však stále existuje velká řada lidí, jejichž majetek není pojištěn vůbec, nebo nedostatečně. Škoda na majetku pak pro ně mívá velmi závažné následky.

Důležité je alespoň 1x za 3 roky zkontrolovat  a aktualizovat pojistné smlouvy a ověřit, zda nedochází ke stavu tzv. „podpojištění“. Pokud je totiž hodnota pojištěné věci nastavena na nižší hodnotu, než je skutečná cena, budete sice platit pojištěný nižší pojistné, ale v případě pojistné události musí také počítat s nižším plněním. A to v přímé úměře s podpojištěním.

online-kalkulace-finmaro

Pojištěním odpovědnosti rozumíme odpovědnost za škodu způsobenou na věci, majetku a zdraví občanů apod. a je jich celá řada. Nejčastějším pojištěním odpovědnosti je odpovědnost z provozu vozidla nazývaná také „povinné ručení“ nebo „zákonné pojištění“. Správným nastavením tohoto produktu a výběrem správné pojišťovny lze ušetřit nemalé finanční prostředky a navíc se lze vyhnout spoustě problémů spojených s uzavřením neodborně nastaveného produktu.

Dalším typickým pojištěním odpovědnosti je případ, kdy u Vás v bytě dojde k požáru a vy zrovna bydlíte v 7.patře. Hasiči sice požár uhasí, následně vzniklá škoda na majetku Vašich sousedů pod Vámi, však díky jejich zásahu může několikrát převyšovat škodu na majetku ve vašem bytě.  I s těmito případy je potřeba počítat.

V posledním případě je dobré zmínit pojistění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli. I toto zdánlivě banální pojištění Vám může ušetřit desetitisíce a někdy až statisíce korun v případě, že např. nabouráte firemní vozidlo, způsobíte požár na pracovišti nebo ztratíte svěřený předmět.

Náš poradce s Vámi rozebere veškeré Vaše cíle a navrhne Vám finanční plán.

Share.

About Author

Leave A Reply