Pojištění podnikatelů

Podnikatelská rizika

 • pojištění proti živelním škodám
 • pojištění požárního přerušení provozu
 • pojištění krádeže a loupeže
 • pojištění vandalismu
 • pojištění stavebně montážních technických rizik
 • pojištění strojů a strojních rizik
 • pojištění elektroniky
 • Majetkové pojištění přepravy
 • speciální pojištění obcí, škol, organizací a bytových družstev
 • speciální pojištění bytových domů
 • pojištění fotovoltaických elektráren
 • zemědělské pojištění