Povinné ručení

Základní informace

Povinné ručení kryje riziko škod způsobené při provozu vozidla. Nevztahuje se na škodu vzniklou na vlastním vozidle vlastním zaviněním (pro krytí těchto škod se používá havarijní pojištění.) Pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla (povinné ručení) kryje škody i v zahraničí. K prokázání pojištění slouží zelená karta.

Minimální limity jsou zákonem stanoveny na 35 mil. Kč újma na zdraví/35 mil. Kč škoda na majetku. Nezapomeňte, že z povinného ručení se platí i újma Vaší rodině, která s Vámi cestuje v autě!

finmaro_poptavka_povinne_ruceni

Povinnost majitele motorového vozidla (dle zákona) je uzavřít pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla (povinné ručení). Ten, kdo neuzavře pojistnou smlouvu a způsobí svým vozidlem druhému škodu na zdraví nebo na majetku, bude muset uhradit veškerou škodu z vlastních prostředků.

Možné náhrady škod z povinně smluvního pojištění:

  • škody na majetku způsobené provozem vozidla,
  • odškodnění za bolest (bolestné),
  • odškodnění za ztížení společenského uplatnění,
  • náhrada za ztrátu na výdělku při pracovní neschopnosti,
  • náhrada po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě,
  • náhrada za ztrátu na důchodu,
  • náhrada nákladů na výživu pozůstalých,
  • úhrada nákladů léčení vyplacená zdravotními pojišťovnami,
  • náklady nezbytného, účelně vynaloženého, právního zastoupení poškozeného při uplatnění nároků na náhradu škody.

Aktuální pokyny naleznete na www.ckp.cz – sekce pro motoristy.