Spoření

Často slyšíme nářky „My nevyjdeme s penězi, nedaří se nám ušetřit, co když se něco stane, atd“. Tyto problémy se dají lehce vyřešit finanční rezervou. I tato problematika má své zákonitosti. Jak si vytvořit rezervu o správné výši?

Kladný rozdíl mezi příjmy a výdaji je částka, kterou byste měli odkládat a použít na tvorbu rezerv. Známé pravidlo říká odkládat desetinu svého platu. Pokud budete odkládat víc, samozřejmě je to jedině dobře. Pokud se vám nedaří nic ušetřit, zkuste si třeba nastavit trvalé příkazy hned po datu výplaty. Peníze nestihnete utratit mnohdy za zbytečnosti. Chce to systém a disciplínu.

Jak uspořené peníze rozdělit?

Krátkodobá rezerva by měla sloužit k překlenutí nenadálých situací, které mohou ohrozit nebo navýšit rodinný rozpočet, jde například o ztrátu zaměstnání, onemocnění, různé opravy, rozvod či stěhování. Měla by odpovídat výši minimálně šestiměsíčních nezbytných výdajů domácnosti, optimálně pak jejím dvanáctiměsíčním celkovým příjmům. Tato rezerva musí být dobře likvidní, to znamená, že se k penězům dostaneme poměrně rychle. Je tedy dobré využít nástrojů, které nemají výpovědní dobu. Například stavební spoření s tříměsíční výpovědní dobou není zrovna ideálně zvolený nástroj pro finanční rezervu. Případná ztráta státních příspěvků by také jistě zamrzela.

Střednědobá rezerva slouží k pokrytí výdajů na horizontu jednoho až pěti let. Jedná se o výdaje plánované jako například koupě nového automobilu, větší dovolená, drobné rekonstrukce. Tuto rezervu však můžeme začít neplánovaně čerpat v období léčby nemoci nebo vážnějších úrazů, které trvají déle jak jeden rok. Výše investice by měla dvojnásobně přesahovat krátkodobou rezervu.

Dlouhodobá rezerva by měla sloužit například k zajištění finančních prostředků na penzi, studia nebo „start do života“ dětí. Tato rezerva je vzhledem ke své velikosti největší a je také nejnáročnější jí vytvořit.Na druhou stranu právě čas je veličinou, která klientům hraje do karet. Takže se jedná o dlouhodobé finanční programy, které je třeba dobře nastavit a diverzifikovat, aby nebyly riskantní, přitom aby přinášely vyšší výnos, než klasické podinflační programy, dnes běžně prodávné v bankách a pojišťovnách.

Náš poradce s Vámi rozebere veškeré Vaše cíle a navrhne Vám finanční plán.