Základní informace

Společnost splňuje všechny zákonem stanovené podmínky pro neomezené provozování činností spojených s pojišťováním občanů i podnikatelských subjektů:

Pojišťovací makléř

Kdo je pojišťovací makléř?

Pojišťovací makléř vždy zástupuje zájmy klienta. Není výhradním agentem žádné pojišťovny. Z toho vyplývá, že makléř nejdříve provede analýzu dostupných produktů na trhu, porovná je a v souladu s požadavky klienta mu doporučí ten nejvhodnější produkt. Pojišťovací makléř tak eliminuje riziko předraženosti nebo že si klient „nakoupí“ produkt, který neodpovídá jeho potřebám, spolupracuje při likvidaci pojistných událostí.

Co musí pojišťovací makléř pro výkon své činnosti splňovat?

Pojišťovací makléř musí být registrovaný u ministerstva financí podle zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích č. 38/2004 Sb. Provádí činnost ve smyslu § 8 tohoto zákona. Makléř provádí tuto činnost na základě plné moci, kterou jste mu podepsali. Smlouvy a důležité dokumenty za Vás však nikdy nepodepisuje makléř, ale vždy vy.
Naši registraci pojišťovacího makléře lze ověřit v databázi České národní banky zadáním jeho registračního čísla 062307PM nebo 062306PA (pojišťovací agent).
Pojišťovací makléř musí mít sjednáno pojištění profesní odpovědnosti na minimálně 1.200.000,- eur. Fin Maro s.r.o. má sjednáno pojištění u České podnikatelské pojišťovny, a.s. na 1.700.000,- eur.

Jak je pojišťovací makléř odměňován?

Příprava a zpracování jakýchkoliv požadavků na předložení nabídek pojišťoven, jejich vyhodnocení, konzultace s klientem, činností vedoucích k uzavření pojistné smlouvy – všechny tyto činnosti jsou pro klienta zdarma.